top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dáváte Janovi Vaškovi, jenž podniká na základě živnostenského oprávnění a je zapsán v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem osoby 04551737.

 

Jan Vašek provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro kontaktování vaší osoby kvůli vašemu dotazu, domluvě na konzultacích nebo informování o školení, kterého se chcete účastnit, a dále provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné například pro vystavení faktury.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je Jan Vašek, podnikající na základě živnostenského oprávnění a je zapsán v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem osoby 04551737.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je informování o školení pořádané Janem Vaškem, zpracování vašeho dotazu nebo vystavení faktury.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 13 měsíců od vyplnění kontaktního formuláře, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektů údajů

6. 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6. 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na jsem@jan-vasek.cz.

6. 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6. 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

V Mrákotíně dne 24. 5. 2018

bottom of page